Mendimi im rreth përgjimeve: intervistë në gazetën Dita

Një intervistë në gazetën Dita në kuadër të publikimeve që tregonin interesin e qeverisë për shërbimet e Hacking Team, një komanie që sipas zbulimeve ofron dhe ka ofruar programe kompjuterike që i lehtëson qeverive të ndryshme përgjimet masive. … Read More

OSCAL 2015 aftermath

In 1982, Brian Eno said that while the debut album of The Velvet Underground sold only 30,000 copies in its early years, “everyone who bought one of those 30,000 copies started a band.” I like to believe that… Read More

Creative Mornings Tirana 2015

I feel honoured and mega excited to be the mentor of the next session of CreativeMornings Tirana, a breakfast lecture series for the creative community, talking about a theme that is very close to what I’m working on… Read More