Domino Podcast #2: underdog

Shkarkoje në formatin mp3 këtu: https://www.dropbox.com/s/k5h301mebrfy1t2/Domino_podcast_2.mp3 Edicioni i dytë i podcast-it personal. Me vetëdije për gabimet e shumta në produksion e shikoj të gjithë procesin si pjesën më të rëndesishme të përmirësimit personal. Flasim për servilizmin, sistemin e… Read More