Photoshoped memories

This is what happens when ex colleagues and good friends from Athens show you how they missed you. Thanks guys! Bring it on with more images! For those who know: I have the feeling the ‘gries kai skiloi’… Read More

Domino Podcast #1: OSCAL, WikiAcademy Kukës dhe përditësime të tjera

Shënime dhe tema > një podcast i regjistruar shumë herët në mëngjes. > muzikë nga Baildsa. Tinguj ballkanikë të  mashapuara me rok, funk e ku di unë! Xhump, xhump, xhump! Cfarë kam bërë këtë periudhë që kam humbur…. Read More