Mozilla Weekend in Tirana 2015: second edition

After the first successful edition of Mozilla Weekend in Tirana, Open Labs and the Albanian Mozilla community with coordination from three local Mozilla Reps in Albania are organizing the second edition of the yearly event that gathers Mozillians… Read More

Domino Podcast #0: Revolucioni do podcast-ohet

U kry më në fund! Episodi #0 i podcast-it të parë të përgatitur nga unë në shqip me karakter ‘demo’ dhe i prodhuar me mjete amatore, por i krijuar me shumë dashuri për të shpërndarë ide dhe opinione… Read More